SWAP CISTERNOVÉ KONTEJNERY

SWAP CISTERNOVÉ KONTEJNERY (SWAP BODY)

jsou velkoobjemové kontejnery určené zejména pro přepravu a skladování lehkých tekutých, potravinářských nebo chemických produktů. Objem od 29000 do 35000 litrů. Standardně vybavené tepelnou izolací a parním vytápěním. Další možnosti: vlnolamy, zvýšená tepelná izolace, vícekomorové nádrže. Jsou přizpůsobeny pro silniční, železniční a námořní dopravu.

POŽÁDEJTE O NABÍDKU

RMC TANK - Pronájem cisternových kontejnerů
RMC TANK - Pronájem cisternových kontejnerů